เครื่องปิดเทปกาว

เครื่องปิดปากกล่องด้วยเทปกาวรุ่น FXJ6050 

ขนาดกล่องใหญ่สุดที่ใช้ได้  กว้าง 50 cm และ สูง 60 cm
ขนาดกล่องเล็กสุดที่ใช้ได้    กว้าง 15 cm และ สูง 11 cm
1.สายพานด้านบนและด้านล่าง
2.สายพานด้านข้าง
3.เปลี่ยนเทปกาวได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง
4.เทปกาวปิดด้านบนและด้านล่างขนาด 2 นิ้ว
5.ความยาวของเทปกาวที่ทับกันสามารถปรับได้ตั้งแต่ 55-65mm~75mm
6.โต๊ะหมุนได้
7.แรงกดด้านบนใช้มือ
8.มีฝาครอบใบมีด
9.สามารถปรับเปลี่ยนที่จับข้อเหวี่ยง
10.ปรับเปลี่ยนความสูง ของขาได้ 240mm
11.เทปกาวขนาด 3 นิ้ว
12.ล็อคล้อหมุนได้ 
13.เทปกาวส่วนที่ทับกันขนาด 3 นิ้ว